Krondrevets bestyrelse


Formand Kenneth Køster formand@krondrevet.dk
Næstformand Søren Nielsen 61@krondrevet.dk
Medlem Jimmy Jensen 28@krondrevet.dk
Medlem Anne Aarestrup 39@krondrevet.dk
Medlem  Claus Rasmussen 50@krondrevet.dk
Suppleant Sally Westergaard 75@krondrevet.dk


Bestyrelsens fællesmail:  bestyrelsen@krondrevet.dk

Bestyrelsen kan træffes i mødelokalet under varmecentralen på følgende tidspunkter:

 
Webmaster: IT-Buddy v. Caspar Olesen     mail@it-buddy.dk