Varmesystemet i Krondrevets huse   
Skønt fjernvarmevandet kører i et lukket rørsystem, kan der komme urenheder ind i systemet. Nogle af disse vil på et tidspunkt komme med ud til den enkelte ejendom og langsomt medføre tilstopning af et filter, der sidder i tilgangen til husets varmesystem. I skabet ude i bryggerset, under varmtvandsbeholderen, findes et antal ventiler, termostater og et filter (se skitsetegning). Dette filter har til opgave at opfange urenheder, inden de tilstopper filteret i husets varmesystem. Når dette filter er tilstoppet, kommer der ikke længere varme i radiatorer og varmtvandsbeholder.

Fremgangsmåde ved afmontering og rensning af filter:

Indstilling af varmeanlægget til mest økonomisk drift (nedenstående er taget fra bygherrens brugervejledning til husene):

Rumtemperaturen styres i hvert enkelt rum af Danfoss-ventiler, der sikrer fast temperatur uanset rummets varmebelastning. Hvor meget varme radiatorvandet skal afgive, inden det returneres til fjernvarmeanlægget, indstilles på termostaten: 1 = 20 grader varmt, 8 = 65 grader varmt.
Det bør tilstræbes at holde termostatværdien så lille som muligt, da det reducerer forbruget af fjernvarmevand og dermed varmeudgiften. Det er med andre ord billigere at have flere radiatorer, der står med lavere temperaturer end få, der står højt.
Også på vandvarmeren ude i bryggerset bør man have en så stor udnyttelse som muligt af varmen i vandet, inden det sendes retur til fjernvarmeværket. Termostatventilen TV (se tegning) indstiller returvandets varme. Ved indstilling 1 er returvandet 20 grader varmt og forbruget af fjernvarmevand minimalt. Hvis man ønsker at hæve temperaturen på det varme brugsvand, indstilles termostaten på en større værdi med deraf følgende fjernvarmeudgift.

(Bestyrelsen fraskriver sig ethvert ansvar, hvis noget skulle gå galt i forsøget på at følge denne vejledning).I sommeren 2012 blev der i samtlige Krondrevets huse installeret Brunata Optuna H målere til måling af energiforbruget i de enkelte huse.

For yderligere oplysninger ang. Brunata, gå til Brunatas hjemmeside www.brunata.dk
Klik på Produkter, klik på Energimålere, klik på Optuna H, klik på datablad og betjeningsvejledning.

 
Webmaster: IT-Buddy v. Caspar Olesen     mail@it-buddy.dk